Uge 31

Vi håber alle har haft en skøn sommer 😊

Hilsen fra Jane

Vi skal hilse jer alle fra Jane, vores faste vikar. Da Jane var vikar her før ferien, var hun så uheldig at falde over en kævle i haven. Jane sidder nu der hjemme med foden i gips og strikker.  Hun glæder sig til igen at kunne komme i Bitte Bæk.

Årsmøde i sammenslutningen

Den 20. august er der årsmøde og pædagogisk eftermiddag for personale i Steiner dagtilbud. Pædagogstævnet i sammenslutningen har været aflyst de sidste to år, så vi glæder os til at mødes i Steiner sammenhæng igen.

 

Vi vil gerne vide hvilket tidsrum I har brug for pasning den dag, der kommer en seddel op på døren eller I kan skrive det på hjemmesiden.

Vikarer kommer til at passe børnene den dag.

Studerende

Mandag den 16. august byder vi velkommen til Alexandra, der skal være hos Skovtroldene i sin 1. praktik som pædagogstuderende. Samme dag byder vi velkommen til Megumi fra Japan, hun skal være i Bitte Bæk, som frivillig via Dansk ICYE, det næste år, for at lære om den danske kultur. Til at begynde med skal Megumi være hos Blomsteralferne.

Skovtroldene/Blomsteralferne

Efter ferien bytter vi rum igen, så Blomsteralferne kommer ind i køkkenrummet og Skovtrolde i rummet ud mod gaden.

Sensommerfest

Regnbuen inviterer til Sensommerfest for nuværende og tidligere Bitte Bæk børn og deres familier.

Vi mødes til en hyggelig dag ved legepladsen i Vestre Fjordpark d.14/8 kl.10.

Tag frokost med til fælles bord og drikkevarer til jer selv.

Vi uddelegerer frugt/kage, når det nærmer sig.

Vi glæder os!

Forældreforeningen Regnbuen

(Ved spørgsmål kontakt Idas mor, Anna Sofie tlf. 4030 7765)

 Hilsen Personalet


2021

 

20. august: Årsmøde i sammenslutningen (vikarer passer børnene)

27. august: Høstfest

11. september: Arbejdslørdag kl. 9-14

29. september: Skt. Mikaelsfest

12. oktober: Forældremøde kl. 19-21

5.-6. november: Pædagogiske dage (forældre og vikarer passer børnene)

11. november: Lanternefest (for forældre og søskende kl. 17.30-ca.18.30)

28. november: Julestue (alle deltager)

6. december: Sct. Nikolaus

13. december: Lucia kl. 7.30-8.30 (for forældre og søskende)

22. december: julefest: ca. kl. 14.30-16 (for forældre og søskende)

23. december- 2. januar: juleferie

(Bitte Bæk sampasning i en anden privat daginstitution)

            

Foråret 2022

6. januar Hellig tre konger

18. februar: Forårsfest

11. marts: Pædagogstævne for personalet

23. marts: Forældremøde med valg til bestyrelsen kl. 19-21

8. april: Påskefest (forældrekaffe kl. 14.30-16)

11.-13. april: Påskeferie (Bitte Bæk sampasning i en anden privat daginstitution)

23. april: Arbejdslørdag 9-14

12. maj: Bedsteforældredag

27. maj: Dagen efter Kr. Himmelfart (Bitte Bæk sampasning i en anden privat daginstitution)

3. juni: Pinsefest

17. juni: Pædagogisk dag (forældre og vikarer passer børnene)

24. juni: Sommerfest (forældrekaffe kl. 14.30-16)