Uge 18

Åbne ude

Fra på mandag åbner Bitte Bæk ude, dvs I skal aflevere i haven og jeres barn skal have tøj på efter vejret. Børnene skal stadig vaske hænde inden de bliver afleveret, enten indenfor eller ved ”vaskestationen” der bliver sat op i haven. Til frokost går vi ind og bliver inde om eftermiddagen, og derfor vil afhentning blive indenfor, medmindre vejret er så godt at vi går ud igen.

 

Forældresamtaler

På grund af Corona er anbefalingen stadig, at vi ikke holder fysiske forældresamtaler, derfor har vi valgt at udskyde vores årlige samtaler til senere på året, når omstændighederne igen tillader det. Hvis I gerne vil have en samtale inden jeres barn skal i skole eller hvis I føler der er behov for en snak, så sig til og så finder vi ud noget.

 

Minimumsnormering

Vi har fået tildelt midler fra minimumsnormeringspuljen, vi har derfor valgt at ansætte Nikolaj på 10 timer om ugen frem til sommer. Nikolaj er nyuddannet pædagog og tidligere studerende i Bitte Bæk. Han skal primært være Under Himmelen

 

Vores Vikarer lige nu

Maria: Ny vikar på 23 år, hun er tilkaldevikar på flere skoler og laver frivilligt arbejde.

Nathalie: Ny vikar på 22 år, hun er nyligt flyttet til Aalborg og har kendskab til Steiner.

Valdemar: Han er 27 år, pædagogstuderende og tildeligere pædagogmedhjælper i Bitte Bæk.

Leonora: Hun er 24 år og har gået i Steiner skole og er nu universitetsstuderende. Hun har været tilknyttet Bitte Bæk som vikar siden 2018.

Emilie: Hun er 22 år, hun er Pias datter og læser på videregående uddannelse.

Kia: Hun er 27 år, pædagogstuderende og har været tilknyttet Bitte Bæk i mange år. Hendes mor var i sin tid med til at starte Bitte Bæk.

 

Derudover har vi lige nu, udover det faste personale

Jane: hun er ansat i 17 timer om ugen (7 som barselsvikar for Dinna og 10 som vikar for Tina der har nogle støttetimer). Hun har været tilknyttet Bitte Bæk som vikar i flere år.

Inge: Hun er ansat 30 timer om ugen i 4-5 uger som rotationsvikar, da Lilo er på uddannelse. Hun er uddannet socialpædagog.

Niclas: Han er her i virksomhedspraktik indtil sommerferien.

 

Skoletime

Pga. Kr. Himmelfarts ferien er skoletimen rykket til tirsdag og det bliver Dinna der står for den.

 

Arbejdsopgaver

Tak til alle der har skrevet sig på opgaver, det er bare dejligt. Vi sørger for at få købt de nødvendige materialer der skal bruges.

I må selv bestemme hvornår I løser opgaven, hverdagsaften eller weekend, og om I gør det i samarbejde med en anden forældre, men højst 3 i en gruppe, og vi vil gerne at det gøres inden 1/6. Kom til enten Lilo eller Mads hvis i har brug for at låne en nøgle.

 

 

Der mangler stadig nogle til enkelte opgaver, sedlen vil blive sat op igen snarest.

 

Solcreme

Nu hvor solen er kommet længere op på himmelen er det tid til solcreme. Vi forventer at børnene er smurt med solcreme hjemmefra om morgenen, vi smører dem ind om eftermiddagen.

 

Medbring en bredskygget solhat, der dækker hoved, ører og skygger for ansigt, nakke og hals.

 

Vi bruger Derma faktor 30 

 

Skolebørn

Til Jer der har børn der skal i skole til august bedes i sætte kryds i kalenderen torsdag den 24/6 fra kl. 17.30-20, I høre nærmere.

 

”Ugens familie”

 

Vi savner nogle nye opslag

 

Vi har fået mange tilkendegivelser på at ”ugens familie” er en god ide. Vi har nu haft flere fine opslag, men det vil være skønt med endnu flere, specielt også nu, hvor der foregår meget lidt socialt i børnehaven, så hermed en opfordring til at sende os et opslag til døren.

 

Vi vil gerne at det bliver ugens familie og ikke månedens familie, så tag et familiebillede eller to og skriv lidt om jer selv. I kan skrive lidt om jer selv, barnets alder, hvilken stue det går på og hvad I ellers har lyst til at dele med de andre forældre – kun fantasien sætter grænsen. Send jeres opslag i en mail til Lilo, så sørger hun for at printe det ud og hænge det på indersiden af hoveddøren og sende det i en mail til de øvrige forældre.

 

 

Hilsen Personalet