Uge 1

Kære Forældre i Bitte Bæk

 

Aalborg kommunes børne- og familie chef har i dag, sendt et brev ud, til samtlige forældre med børn i de kommunale dagtilbud, hvori han opfordrer og beder de forældre, der har mulighed for det, overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode, for at begrænse spredningen af Corona.

 

Smittetrykket i Danmark gør at der kommer flere og flere restriktioner, i dag er bl.a. forsamlingsloftet sænket til 5 personer og 2 m afstand i det offentlige rum. Vi har i Bitte Bæk aflyst vores informationsmøder, hjemmebesøg og hvad vi ellers kan for at begrænse spredningen.

 

Regeringen har samtidig meldt ud, at dagtilbudsområdet skal holdes åbent. Jeres barn er derfor fortsat velkommen i Bitte Bæk. Men vi vil gerne følge kommunens opfordring, og gøre vores del for at være med til at begrænse spredningen og derfor gerne bede jer overveje om I har mulighed for, at holde børnene hjemme i en kortere eller længere periode.

 

I daginstitutioner kan smitten hurtig løbe stærkt hvis den får fat. Vi har i Bitte Bæk været heldige og har undgået Corona smitte blandt personale og børn. Vi har haft medarbejdere der har været hjemme i flere dage pga nærkontakt til smittet, og vi har indtil videre kunne klare os med vikarer.

 

Vi vil gøre vores bedste for fortsat at kunne tage imod børnene og give dem en god og genkendelig hverdag. Der kan opstå situationer, hvor vi fx kan være udfordret på at have personale nok til at holde helt eller delvist åbent hvis flere er hjemme pga nærkontakt. Hvis der opstår tilfælde af corona blandt personale eller børn kan vi blive nød til at lukke Bitte Bæk imens vi bliver testet, vi vil selvfølgelig gøre hvad vi kan for at tilbyde nødpasning.  

 

Vi bestræber os på at informere jer så hurtigt som muligt.

 

Med venlig hilsen

 

Personalet i Bitte Bæk