Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til lederen, med to hele måneders varsel og gerne med en begrundelse for udmeldelsen.