Regnbue foreningen

Regnbuen er en forældreforening, hvis overordnede formål er at være trivselsforum for samvær, hygge og fællesskab mellem børn, forældre og personale i Bitte Bæk.

 

Regnbuen består af minimum 5 forældre, der mødes 4-6 gange årligt hos hinanden på skift eller på café.

 

Regnbuen forestår planlægning af aktiviteter såsom fællesspisning, julestue og fester.

 

Arrangementer

Arrangementerne bliver annonceret i Ugebrevet og tilmeldingsseddel hænges op på indgangsdøren i Bitte Bæk.

Regnbuen opfordrer til deltagelse og engagement i de forskellige aktiviteter, da det har betydning for kvaliteten af sammenholdet omkring Bitte Bæk og samværet imellem børnene, deres forældre og personalet.

 

Bliv medlem

Medlemskontingentet er på 100 kr pr. barn og alle der går i Bitte Bæk skal være medlem. Andre interesserede, der har lyst til at følge med i, hvad der foregår i Bitte Bæk kan ligeledes blive medlem. Kontingentet og overskuddet fra Regnbuens arrangementer bruges, i samarbejde med personalet, til gaver til glæde og gavn for børnene.

 

Læs mere i menuen