Lukkedage

 

Vi har siden Bitte Bæks start haft lukket flere dage i løbet af året, bl.a. for at personalet kunne afholde ferie og børnene få et pusterum fra hverdagen. Vi har gennem flere år holdt lukket i 3 uger i sommerferien, men sidste år lavede vi det om, så vi kun holder lukket i ugerne 29 og 30, med en forventning om at alle børn holdt minimum 3 ugers sommerferie, enten i ugerne 28, 29 og 30 eller i ugerne 29, 30 og 31. Vi vil gerne bruge samme model i år, da det fungerede rigtig godt sidste sommer.

 

Men da Aalborg Kommune har varslet et nyt administrationsgrundlag, hvori der bl.a. står, at institutionerne kun må holde lukkedage, hvis der er under 45% af børnene, der har behov for pasning, er vi nødt til at ændre vores procedure for hidtidige lukkedage.

 

Vi vil stadig rigtig gerne have at personalet afvikler deres ferie i ugerne 29 og 30 plus en uge før eller efter, så de kan afvikle tre sammenhængende uger, lige som sidste år. Dette foretrækker vi for at børnene oplever så meget velkendt personale som muligt hen over sommeren. Vi vil gerne opfordre til at I ligeledes holder ferie i disse uger og at jeres børn får mindst 3 ugers sammenhængende ferie. At gå i børnehave/vuggestue er hårdt arbejde. Når børnene holder ferie, er der mulighed for at slappe af og rekreere, så der er energi til at vokse og udvikles.

 

Viser det sig at der er behov for pasning af børn i uge 29 og 30, påtænker vi at have sampasning med de øvrige privatinstitutioner i Aalborg i de uger.

 

Der kommer muligvis også til at være sampasning i andre ferieperioder, som i år er følgende:

-        De tre dage op til påsken

-        Dagen efter kr. Himmelfartsdag

-        Dagene mellem jul og nytår.

 

Ferie meldes på hjemmesiden

 

 

Lukkedage