Lukkedage

 Vi har vi sampasning med Tusindstrålen i Aalborg øst på følgende dag2 i 2021

  • Påskeferie 29.-31. marts
  • Fredag efter Kr. Himmelfart 14. maj
  • 18. juni. pædagogisk dag (vikarer passer børnene)
  • Sommerferie: 29 og 30,  vi forventer at børnene har fri enten i uge 28, 29 og 30 eller i uger 29, 30 og 31
  • 5. november Pædagogiskdag (vikarer passer børnene)
  • Juleferie: 23.december - 1. januar