Forældremøde med valg til bestyrelsen, 21. april 2021 kl.19-21

Forældremøde med valg til bestyrelsen, 21. april 2021 kl.19-21

 

Mødet foregår på zoom

Link: https://aaudk.zoom.us/j/64722940414

 

Password: 399292

Dagsorden:

 

  • Præsentationsrunde af alle
  • Snak i grupper (vi deler jer op og giver jer et emne)
  • Oplæg fra personalet
  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Lederens beretning
  • Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen:

Formand:                        Peter (Vile og Tryms far) ikke på valg,

Næstformand:                 Paw (Fauns far) på valg

Kassér:                           Charlotte (mor til Rosa) på valg

                                       Jens (far til Benedikt) ikke på valg

Suppleanter:                   Anne Sofie (Alexanders og Idas mor) på valg

                                       Andrea (Agnes og Ingeborgs mor) på valg

  • Indkomne forslag
  • Evt. 

Tak for i aften

 

Venlig hilsen Bestyrelsen