Børnemiljøvurdering

For de ansatte betyder et godt børnemiljø:

Et godt miljø for børn, er at de fysiske rammer består af praktiske, rene og ergonomiske betænkninger. 

Der må være æstetisk skønt, bløde og blide farver på væggene, vægmalerier der appellerer til børnene. Billederne må gerne være af kunstnere, der har overvejelser omkring, skønhed, godhed og sandhed, som motiv. Legetøj og interiør må være i naturmaterialer og smukt rundede i deres udformning.

Der må strømme børnene, kærlighed, imødekommenhed og omsorg i møde, dagen og året rundt.

Loven siger:

 

Børnemiljøvurdering

§ 12. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en kortlægning af

dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Børnemiljøvurderingen skal beskrive eventuelle børnemiljøproblemer og indeholde en handlingsplan.

Stk. 2. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages alt efter børnenes alder og modenhed.

Stk. 3. Dagtilbuddets leder skal inddrage forældrebestyrelsen i arbejdet med børnemiljøvurderingen.

Stk. 4. For dagplejen udarbejdes vurderingen samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje.

§ 13. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen.

Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at børnemiljøvurderingen revideres minimum hvert tredje år, og når der sker ændringer, der har betydning for børnemiljøet.

Stk. 3. Dagtilbud kan søge rådgivning vedrørende børnemiljø hos Dansk Center for Undervisningsmiljø, jf. lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

 

Adspurgte børn: 3 drenge og 3 piger på 5 år

Det fysiske miljø

 

Forhold

Beskrivelse

Rammer for Bitte Bæk

Vi bor til leje i en gammel villa. Vores forbrug af varme, vand og el er exceptionel lav. Der er god plads, ca. 404 kvm. og gode store og lyse rum.

Hygiejneforhold og toilet/pusleplads

Børnene vasker hænder før og efter de hjælper i køkkenet. De vasker hænder før og efter de spiser. Vi har gode toiletforhold. Hos de små skal børnene gå op af en lille trappe for at vaske hænder. Puslepladsen har en stige op til puslebordet.

6 ud af 6 adspurgte synes at toiletterne er i orden.

6 ud af 6 adspurgte vasker hænder når de har været på toilettet

6 ud af 6 adspurgte vasker hænder før de spiser

6 ud af 6 adspurgte tørrer næse i papir når de er snottet.

5 ud af 6 adspurgte holder sig for munden når der nyser eller hoster, 1 gør nogen gange.

Rengøringsstandard

Standarden er udmærket. Vi har grundig rengøring to gange ugentlig, daglig rengøring samt hovedrengøring en til to gange årligt.

5 ud af 6 adspurgte synes der ikke er beskidt i børnehaven, 1 synes at der nogen gange er beskidt

6 ud af 6 adspurgte synes der ikke lugter grimt i børnehaven.

Garderobeforhold

De er meget gode og store. Børnenes fodtøj bliver sat i den forreste entre, her er en kurv til hvert barn. Det betyder at vi har en ren gang. Børnene har en knage til deres tøj, en pose til skiftetøj og en kurv til småting. Garderoberne er ikke inddelt men er åben, det betyder at børnene oplever at der er megen plads. Nogle fylder meget, mens andre fylder mindre og i fællesskab fungerer det.

6 ud af 6 adspurgte synes at der er nok plads i garderoben.

Haven

Vi har en mindre men skøn have. Der er bål plads og vandløb. Der er træer, og stubbe, legehus, brædder, frugttræer, urtehave, blomster, hængekøje...så der er plads til sanseoplevelser, vilde lege, konstruktionslege og stille lege.

5 ud af 6adspurgte synes at børnehavens have (legeplads) er god at være i, 1 synes nogenlunde

Stuernes forhold og størrelse

Stuerne er lyse og rummelige og med gode legemuligheder og kroge. Børnene leger overalt og i alle kroge og hjørner. 

6 ud af 6 adspurgte synes at børnehavens rum er hyggelige.

Støj, indeklima, ventilation og lysforhold

Vi har fået målt akustikken og den er for høj. Vores pædagogik gør at der er stunder med ro. Når børnene har fri leg kan støjen blive høj. Vi har fået sat støjdæmpere op

1 ud af 16 adspurgte synes at der var for megen støj, 1 svarede at der nogle gange er får meget støj og 1 savarede tit.

Der kan om sommeren blive meget varmt på 1. salen, under taget. De mindste giver udtryk ved at drikke mere og blive pylrede, når de bliver varme. 

Temperatur og luftfugtighed er målt til værende indenfor normalen.

6 ud af 6 adspurgte fryser ikke i børnehaven.

4 ud af 6 adspurgte synes ikke der er for varmt i børnehaven, 1 synes nogen gange der er for varmt.

Børnenes ergonomi

Der er taget hensyn til børnenes ergonomi. Legetøjet og materialer er i børnehøjde. Ved køkkenet og på toiletterne er der skamler og bænke så de kan nå op. Der er skamler, så de nemt kan nå deres tøj. Der er koste, både ude og inde i børnestørrelse og udenfor er redskaberne i børnestørrelse.

Udfoldelsesmuligheder

Vi har steder hvor børnene både kan bevæge sig vildt, råbe højt og lege vildt. Der er mulighed for mange forskellige slags lege, både ude og inde. Børnene kan lege stille lege, parallellege, rollelege, regellege, konstruktionslege og bevæge sig både styret og frit. Der er ligeledes mulighed for mange forskellige aktiviteter, perler på kæde, tegne, bygge med brædder, male, bage...

4 ud af 6 adspurgte børn savner ikke steder hvor de kan råbe, snakke højt og larme, 2 gør

6 ud af 6 adspurgte børn synes ikke de savner steder hvor de kan lege vildt.

2 ud af 6 adspurgte savner steder, hvor man kan hvile sig eller slappe af, 4 gør ikke.

Børnenes sikkerhed

6 børn ud af 6 adspurgte ved hvad de skal gøre hvis der bliver brand i børnehaven.

5 børn ud af 6 adspurgte ved hvordan de skal passe på når vi har bål, 1 barn gør ikke.

6 børn ud af 6 adspurgte børn ved hvordan de skal passe på i trafikken.

6 børn ud af 6 adspurgte  børn ved hvordan de skal passe på når de bruger en sav, dolk eller kniv.

Kemiske rengøringsmidler og vedligeholdelses-produkters indflydelse på børnenes sundhedsmæssige trivsel og kemikalier i øvrigt.

Alt rengøringsmiddel er økologisk og svanemærket.

Børnenes sygefravær

Vi har et naturligt sygefravær blandt børnene.

En eller to gange om året bliver vi ramt af influenza- eller maveonde epidemi eller eks. skoldkopper.

Vi opfordrer til at forældrene holder børnene hjemme til de er helt raske og helst en dag ekstra for at mindske smittefaren.

 


Det æstetiske miljø

 

Forhold

Beskrivelse

Helhedsindtrykket af børnehaven, som et rart sted at være

Børnehaven udstråler hjemlig hygge, ro og tid. Det er også det vi hører fra forældre, bedsteforældre, studerende, og andre besøgende.

 

6 børn ad af 6 adspurgte børn synes at børnehavens rum er hyggelige at være i.

Børnehavens indretning og udsmykning som mulig inspiration og sjælelig næring for børnene

Børnehaven har billeder og vægmalerier, af kunstnere, som har barneperspektiver for øje. Legetøj og materialer er smukt udformet og appellerer til børnenes fantasi og skaberevne

 

 

Det psykiske miljø

 

 

Forhold

Beskrivelse

Trivselsmæssige forhold og stemningen, kulturen og traditionen

Vi tænker og oplever at vi er et rart og trygt sted. Vi oplever en god stemning med plads til forskellighed og alle slags følelser.

Her er trygge rammer og forudsigelighed med plads til spontanitet. Her er nærvær og interesse i børnene.

5 børn ud af 6 adspurgte siger at de er glade for at gå i børnehaven, 1 siger nogle gange.

5 børn ud af 6 adspurgte synes det er sjovt at gå i børnehave, 1 synes det nogle gange.

3 børn ud af 6 adspurgte keder sig ikke, 3 keder sig nogle gange.

5 børn ud af 6 adspurgte synes de laver spændende ting i børnehaven, 1 svarede nogen gange.

6 børn ud af 6 adspurgte synes de er med til at bestemme, hvad de skal lave i børnehaven.

5 børn ud af 6 adspurgte børn er mest glad og tilfreds når det er i børnehave og 1 er midt imellem.

Samspil mellem børn og voksne samt børnene indbyrdes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogerne har et nært og interesseret forhold til gruppen og de enkelte børn.

4 børn ud af 6 adspurgte at de næsten aldrig får skældud af de voksne, 2 børn fik nogen gange skæld ud.

2 børn ud af 6 adspurgte børn oplevede at de voksne næsten aldrig skældte ud på andre børn. 4 børn oplevede at de voksne nogen gange skældte ud på de andre børn.

6 børn ud af 6 adspurgte børn siger at de voksne hilser på dem om morgenen.

4 børn ud af 6 adspurgte børn siger at de voksne lægger mærke til hvordan barnet har det. 2 siger nogle gange.

5 børn ud af 6 adspurgte børn kan lide de voksne i børnehaven, 1 svarede ja, nogle af dem.

5 børn ud af 6 adspurgte børn synes de voksne er gode at snakke med, 1 nogle af dem.

6 børn ud af 6 adspurgte børn mener at kunne få hjælp når de har brug for det.

5 børn ud af 6 adspurgte børn siger at de voksne fortæller når de gør noget godt, 1 nogle.

Leg og aktiviteter

Børnene har den fri leg på egne præmisser, hvor de voksne i respekt lader børnene forme og skabe legene.

Når der er sanglege, eventyr, bagning, modellering... som de voksne igangsætter og styrer er børnene med. Gennem disse aktiviteter gives næring til den fortsatte leg. Børnene får en naturlig rytme mellem udadvendt leg og indadvendt fordybelse og koncentration.

5 børn ud af 6 adspurgte børn synes at det er spændende ting, de laver i børnehaven, 1 synes nogen gange.

5 børn ud af 6 adspurgte børn synes de lærer noget nyt, 1 synes nogle gange.

5 børn ud af 6 adspurgte børn oplever at de kan lege i fred og ro, indendørs, 1 oplever det nogle gange.

Haven og dens betydning for leg og samvær

Haven giver gode muligheder for sanseoplevelser med vand, ild, luft og jord. Balancen og mod kan øves ved klatring, og gå på de ujævne træstubbe. Børnene bindes sammen af andre oplevelser og har brug for hinanden og ser hinanden på nye og anderledes måder.

De små er ude med de store og det byder på rige muligheder for omsorg og hjælpsomhed.

5 børn ud af 6 adspurgte børn oplever at de kan lege i fred og ro, udenfor, 1 oplever det nogle gange.

5 børn ud af 6 adspurgte børn synes at haven er et godt sted at være, 1 synes nogen gange.

Drilleri, mobning og en god tone

Vi har som grundprincip at vi taler ordentlig og respektfuldt til både små og store. Der kan sagtens irettesættes eller tilrettevises uden at råbe og smælde.

Eftersom vi er et lille sted, er det nemt for os at se og opleve direkte drillerier. Hvis og når børnene driller og mobber, så vi ikke ser det, er vi afhængige af at de kommer og henter os. Eller at vi får den viden fra forældrene, fordi børnene fortæller om det derhjemme. Vi hjælper og guider børnene til at få løst konflikter på en ordentlig og værdig måde, men ved slag, bid, skub, etc. har vi O -tolerance, det stoppes med det samme.

5 børn ud af 6 adspurgte børn synes ikke at de taler grimt til hinanden, 1 synes det nogle gange.

6 børn ud af 6 adspurgte børn synes de er gode ved hinanden.

2 børn ud af 6 adspurgte børn har næsten aldrig oplevet at blive drillet, 4 oplever det nogle gange.

3 børn ud af 4 adspurgte børn oplever at de voksne hjælper, når de bliver drillet, 1 svarede nogen gange.

Samarbejdet mellem institutionen og forældrene

Da vi er en privat institution er vores samarbejde af uvurderlig betydning. Vi står med ansvaret for den daglige og fremtidige drift og trivsel, både ledelse, personale og forældre. Bestyrelsen har et stort ansvar for at drive institutionen og det er forældre der frivilligt påtager sig dette. Børnehaveforeningen sørger for opretholdelse af et socialt liv i huset gennem arrangementer, som fællesspisning, julestue, etc. 

Forældrene tilbydes 1 samtaler årligt om deres barns trivsel og udvikling. Derudover er der samtaler efter behov. Vores eventuelle bekymringer for et barn, deles med forældrene.

 

Mad

 

Forhold

Beskrivelse

Børnene får morgenfrugt, frokost, eftermiddagsmad og skovturste, alt er vegetarisk og økologisk

Vi har en madmor der laver mad til børnene, vi spiser på faste tidspunkter.

4 børn ud af 6 adspurgte børn synes at de kan få mad når de er sultne, 1 nogen gange og 1 næsten aldrig

6 børn ud af 6adspurgte børn kan lide maden i børnehaven.

6 børn ud af 6 adspurgte børn synes det er rart at vi spiser sammen.